Historie

SGF

1866 – Stenstrup Skytteforening stiftes

1884 – Foreningens gymnastikafdeling tager nyt øvelseshus (mejeriet) i brug

1939 – Den stigende gymnastikaktivitet udskilles i særskilt forening (SGF)

1940 – Håndbold tages på foreningens program

1954 – Nyt moderne, kommunalt stadion tages i brug

1969 – Stenstrup-Hallen indvies og har siden dannet ramme om foreningens aktiviteter

1977 – Stenstrup-Hallen udvides og er som sådan udtryk for stor aktivitet i SGF

Kilde: Hans Nørgaard, Egebjerg 


ST B

1925 – Stenstrup Boldklub stiftes. Der spilles på en lejet græsmark ved kirkegården

1938 – Klubben erhverver nogle tidligere lergrave til etablering af baneanlæg

1939 – Nyt baneanlæg tages i brug efter en heroisk medlemsindsats med trillebør og tipvogne

1946 – Bordtennis tages på klubbens program med spillested i ”Logen” (nabo til mejeriet)

1953 – Det første klubhus påbegyndes ved frivillig arbejdskraft men færdiggøres af kommunen, og selve baneanlægget renoveres også af kommunen, der til gengæld overtager jorden. Aktiviteterne flyttes midlertidigt til baner andetsteds.

1955 – Klubben slår Helsingør i LP og taber efterfølgende knebent til Vejle Boldklub

1973 – Der etableres lysanlæg på stadion

1980 – Et nyt klubhus opføres ved frivillig arbejdskraft

Kilde: Ib Folke Rasmussen, tidl. Stenstrup