Om Stenstrup IF

Til vore medlemmer og borgere i Stenstrup og Omegn.

Stenstrup Idrætsforening, er en bredde idrætsforening med plads til alle, uanset om man er dygtig til sin idræt, eller om man bare ønsker at deltage, for at være med i det sammenhold man opnår når flere har samme fælles interesse.

Stenstrup Idrætsforening tilbyder p.t. håndbold, fodbold, gymnastik, badminton, svømning og  cykling.

Det er nødvendigvis ikke sådan, at de idrætsgrene vi tilbyder i dag ikke kan udvides med andre aktiviteter, så skulle der være ønsker til nye motionsaktiviteter, og der er ildsjæle med gode ideer, der vil påtage sig at starte aktiviteten op, hører vi gerne om det.

Vi har frivillige og dygtige ledere og trænere til vore idrætsgrene, men vi mangler altid en hjælpende hånd, så kontakt én af os, såfremt du ønsker at bruge lidt af din fritid på foreningsarbejdet, også til gavn for de mange børn og unge i området.

Jeg må rose alle de frivillige ledere, trænere og forældre der hver uge, den ene uge efter den anden, bruger det meste af sin fritid på at få en forening til at fungere.

Jeg er selv en del af dette, og er man først med i det sammenhold, man også opnår som leder, vil man opleve, at det giver én noget igen, noget man kan bruge i andre sammenhænge af sin dagligdag.

Jeg kan kun opfordre så mange som muligt til at melde Jer som frivillige på det ene eller andet niveau. Man kan gøre en forskel, og det føles godt.

Husk på, at de fleste børn og unge der er en del af en idrætsforening, som regel, ikke er de der skal anbringes udenfor hjemmet, det i sig selv er også det hele værd.

En stor og vigtig indtægt for foreningen er også indsamling af effekter til det årlige loppemarked.

Der er en hel hær af frivillige i den modne alder, der bidrager til dette arbejde, men også de firmaer der stiller materiel til rådighed for indsamlingen må vi takke.

Vi har også mange frivillige der yder en stor indsats med pasning af klubhus og udendørsområde, opkridtning af baner samt pasning af kiosk i klubhuset.

Til at styre dette, udover de mange frivillige ledere, er også en bestyrelse og et repræsentantskab der er valgt på den årlige generalforsamling.

For at få det hele til at løbe rundt, og samtidig holde kontingentbetalingen på et fornuftigt niveau, bliver der brugt meget tid på udover kontingent, at skabe indtægter i form af sponsorrater.

Sponsorer er en meget vigtig del af foreningens indtægtsgrundlag, og vi gør alt hvad der er os muligt, for at fremhæve vore sponsorer ved alle lejligheder, for på denne måde at give noget igen.

Stenstrup Idrætsforening arbejder hele tiden på udvikling af foreningen til gavn for brugerne og området.

Vi har nye aktiviteter i støbeskeen, men vi skal også kunne gennemføre dem på en succesfuld måde, det kræver flere frivillige, men vi arbejder på det.

Stenstrup IF, vil gerne yde sit bidrag, til udviklingen af Stenstrup og Omegn så vi kan opretholde et aktivt idrætsliv for beboerne i området.

For at opretholde en aktiv forening der ønsker udvikling, kræver det til stadighed, nye ledere og forældre der melder sig for at give en hjælpende hånd, ellers oplever vi ikke udvikling.

Så husk, der ydes en utrolig stor indsats af rigtig mange frivillige i foreningen.

Jeg kan kun opfordre så mange som muligt til at melde sig som frivillige ledere eller hjælpere, der er altid opgaver der skal løses til gavn for foreningen og medlemmerne.

Hjertet banker for Stenstrup IF, velkommen i foreningen.

Med venlig hilsen

Stenstrup Idrætsforening