Håndbold

Se mere på Stenstrup IF – Fodbolds facebookside

Her vil du kunne finde nyheder fra de forskellige afdelinger, nogle af holdene samt kontaktpersoner for alle hold, afdelinger og udvalg.

Vores målsætning for håndboldafdelingen er at skabe en bredt funderet klub, med stor vægt på de unges trivsel og muligheder for at udvikle sig.

Det er foreningens formål som almennyttig at fremme interessen for bold- og bevægelsesaktiviteter indenfor breddeidræt både på motions- og konkurrenceplan i gode, trygge og sociale rammer samt fremme fællesskabsfølelse og trivsel i lokalsamfundet.

Alle trænere får jævnligt tilbud og mulighed for at deltage i forskellige kurser, dette værende sig både taktisk og teknisk håndbold; men også konflikthåndtering.

At være god til konflikthåndtering er ”guld” værd i rigtigt mange situationer og specielt vores unge trænere får her en ballast med for resten af livet når de træner vores ungdom. Her skal løses konflikter børnene imellem, konflikter i forhold til modstanderne, konflikter i forhold til dommere, konflikter i forhold til tilskuere og ikke mindst konflikter i forhold til forældrene!

At være træner er ikke bare at være træner; men et kæmpe arbejde som vi i foreningen ikke kan værdsætte højt nok og som udgør en del af fundamentet for hele foreningens arbejde. Vi kan kun glæde os over at vi har så mange ivrige og dygtige trænere at vi kan holde hele klubben i gang.

Vi har ligeledes mange personer der gør et stort arbejde i de mange udvalg, som får alle de ting ”ingen lægger mærke til” til at fungere og køre på skinner. Vi har nogle meget velfungerende udvalg med mange mennesker til både store og små opgaver afhængig af hvad folk har lyst, tid og kræfter til.

Velkommen til hjemmesiden vi håber du finder hvad du søger!